Zajęcia pozalekcyjne

Projekt „Wysokie loty…” zakłada realizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania z dziedziny lotnictwa, modelarstwa i informatyki. Przewidziane są także ćwiczenia w zakresie sztuki POI.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć oraz regulaminem uczestnictwa i wypełnienia formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie Dokumenty). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i terminów zajęć udzielane są w biurze projektu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.