Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1
21-045 Świdnik

biuro projektu – gabinet nr 003

e-mail: info@wysokieloty.pcez.pl

Koordynator Projektu – p. Elżbieta Migut tel. 531-757-979, e-poczta: ela.migut@wysokieloty.pcez.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.