Dokumenty do pobrania

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do Projektu „Wysokie loty, szerokie horyzonty – podniesienie efektywności kształcenia dla potrzeb lotniska w Świdniku”.

aby pobrać, kliknij w poniższy odnośnik:
Regulamin

II. Formularz zgłoszeniowy:
Formularz

III. Deklaracja uczestnictwa:
Deklaracja

IV. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
OświadczenieMożliwość komentowania jest wyłączona.